Nouvelles:

Nouveau forum CTHIRION installé !

Menu principal

De galerij van de Ichneumonidae

Démarré par admin, 25 Mai 2009 à 15:51:53

« précédent - suivant »

admin

De galerij van de Ichneumonidae

Welkom in de wondere wereld van de sluipwespen !
Via deze weg willen we u kennis laten nemen met de verscheidenheid van de Ichneumonidae (uitgezonderd de Braconidae). De tentoonstelling bevat foto's van verschillende soorten, zodat u deze kan vergelijken met uw eigen afbeeldingen.

De identificatiemoeilijkheden binnen deze groep zijn u zeker bekend en fouten zijn ondanks voorzorgsmaatregelen onvermijdelijk.
Soms ben ik zelfs verplicht een bepaling te wijzigen, daar de auteur a posteriori over meer nauwkeurige gegevens beschikt. Vaak worden in nieuwe publicaties de wetenschappelijke namen aangepast voor bepaalde soorten.

De leden van enkele fora (Hymis, Photentomo, Diptera.info, Cebe, Arthropa, Observations.be) en bepaalde fotografen hebben mij hun foto's geleend. Langs deze weg wil ik deze personen van harte danken, daar zonder hun bijdrage deze galerij nooit tot stand was gekomen.
Indien u liever uw volledige naam dan een pseudoniem op de site ziet verschijnen, laat het mij gerust weten.

Als ik per ongeluk zonder uw toestemming één van uw foto's gebruikt heb, gelieve mij dit te melden.
In de nabije toekomst zal ik links toevoegen naar de websites van de auteurs die een bijdrage geleverd hebben. Bij voorbaat dank voor uw geduld.
Graag zou ik ook de personen willen danken die hun kostbare tijd hebben besteed aan de determinaties. De hulp van deze deskundigen, welke in Europa schaars zijn, is des te meer belangrijk.
Gelieve uw commentaren naar het volgende adres te sturen :
mailto:camille.thirion@cthirion.eu

De galerij wens ik te verrijken met uw foto's. Als u over afbeeldingen van sluipwespen beschikt, zal ik, zelf of met de hulp van confraters, de soort bepalen. Indien u mij de toestemming geeft, dan zal ik het overeenstemmende beeld in de galerij opslaan. Eventuele foto's kunt u zenden naar de rubriek Ichneumonologie Identification Ichneumon van de website http://www.cthirion.com/
De afbeelding zou best vergezeld worden van enkele inlichtingen, zoals de grootte van het insect, de ecologische gegevens en de datum en plaats van de waarneming.
Met deze informatie worden de Atlas Mons/Gembloux over Hymenoptera, de Europese lijsten Fauna europaea en Taxapad en de wereldgegevensbank over Ichneumonidae aangepast.

Deze galerij geniet de bescherming van een Copyright. De lening van een foto wordt voorafgaand met de auteur van de afbeelding besproken.
Als deze determinaties vermeld worden op andere websites of in andere publicaties, dan moeten deze aangevuld worden met de namen van de determinator, van de auteur van de foto en van deze galerij. Zie hier een voorbeeld :
Laboratorium Insecten en omgeving, H.Wallays foto, C.Thirion dt.

Als de eigenaar van een afbeelding deze determinatie kopieert op zijn eigen website, dan moet de naam van de determinator ingeschreven worden naast de foto in kwestie.

Alvast een aangenaam bezoek toegewenst op http://www.cthirion.euCamille Thirion, bestuurder-moderator
B-4400 Awirs
België
27/02/2015